strzałka - idź do góry strony

ul. Graniczna 78, 44-178 Przyszowice

tel/fax. (32) 230 49 63, (32) 231 02 22

handel@saniteisenberg.pl

jesteś w: strona główna / polityka prywatności

polityka prywatności

DANE OSOBOWE NA STRONIE INTERNETOWEJ

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji sporów gwarancyjnych,
 3. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład: 
  1. pisemnie na adres: ul. Graniczna 78, 44-178 Przyszowice
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.dobrzynski@saniteisenberg.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże sprawy. Dane niezbędne do sporów reklamacyjnych wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej przed udostępnieniem danych osobowych


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

            W związku z obowiązkiem informacyjny, określonym w art. 14. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, mając na uwadze fakt Pani/Pana dotychczasowego współdziałania ze sklepem Pol.ar oraz fakt zgromadzenia w jego toku Pani/Pana danych osobowych (obejmując dane kontaktowe), a nadto szanując Pani/Pana prywatność oraz dbając o to, aby wiedział(a) Pan(i), kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, przedstawiamy poniżej informacje, które pomogą Pani/Panu powyższe okoliczności ustalić i bliżej wyjaśnić:

 1. Administratorem danych osobowych jest Export-Import E. M. Dobrzyński z siedzibą w Przyszowicach przy ul. Granicznej 78, o numerze NIP 6310006230 zwane dalej „Administratorem Danych”. Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem Danych w sprawie ochrony danych osobowych na wskazany wyżej adres jego siedziby, a dodatkowo pisząc na adres e-mail: e.dobrzynski@saniteisenberg.pl.
 2. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. RODO) w postaci zawierania i wykonywania przez Administratora Danych umów ze swoimi klientami, prowadzenia korespondencji.
 3. ani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w następujących celach:
  1. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes sklepu– (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 4. Podane przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia umowy ze sklepem.
 5. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe (zapewniającymi szczególne usługi w niezbędne do realizacji transakcji zawieranych z klientami) będą:
  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne sklepu w celu obsługi strony oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością.
  2. podmioty świadczące usługi magazynowania i dostawy produktów – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz
 6. Ma Pani/Pan prawo do wglądu do tych danych osobowych, ich zmiany, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych oraz wnioskowania o ich usunięcie.

Export- Import E.M. Dobrzyński, operator strony www.saniteisenberg.pl nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez Użytkowników strony www.saniteisenberg.pl (zwanej dalej "SANITEISENBERG”).

Na Stronie SANITEISENBERG stosuje się mechanizm tzw. cookies czyli plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika strony. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach strony - stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika oraz gromadzenia danych statystycznych o ruchu użytkowników strony.

a). Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej.
b). Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu.
c). Jakiego rodzaju ciasteczka są używane na stronie SANITEISENBERG?

 • Ciasteczka sesji: działają one tylko podczas trwania wizyty i pozwalają nam określić, że ta sama osoba porusza się ze strony na stronę.
 • Ciasteczka trwałe: pozostają one na Twoim komputerze po odwiedzeniu naszej strony, co oznacza, że ​​witryna może zapamiętać Twoje ustawienia kiedy nas odwiedzasz.
 • Ciasteczka osób trzecich: umożliwiają one umieszczenie zawartości zewnętrznej z innych stron internetowych w ramach naszej witryny.

d). Szczegółowe wyjaśnienia co powoduje usunięcie plików cookies oraz instrukcje jak to zrobić można znaleźć poniżej w sekcji FAQ.

Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony oraz do administracji serwerem firmy Export- Import E.M. Dobrzyński

Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na stronie SANITEISENBERG jest regulowana osobnymi postanowieniami.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z administratorem serwisu: handel@saniteisenberg.pl

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie SANITEISENBERG

FAQ ciasteczek

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek.

Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony.

Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

Dla przeglądarki Firefox:

 

Na górze okna przeglądarki naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje.

Następnie wybierz panel Prywatność.

Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.

 • Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.

 • Wybierz okres przechowywania ciasteczek:
        a) Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko.
        b) Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoksa.
        c) Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.

 • Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcji.

Więcej o ustawieniach przeglądarki Firefox

Dla przeglądarki Google Chrome:

 • Kliknij menu Chrome  na pasku narzędzi przeglądarki.

 • Wybierz Ustawienia.

 • Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.

 • W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści.

 • W sekcji Pliki cookie możesz zmienić następujące ustawienia plików cookie:
        a) Domyślne blokowanie plików cookie
             - Blokowanie wszystkich plików cookie: wybierz Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn. Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.
             - Blokowanie tylko plików cookie innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookie innych firm.
                Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odrzucanie pochodzących z witryny plików cookie innych firm, nawet jeśli witryna została dodana do listy Wyjątki i może tworzyć pliki cookie na komputerze.
         b) Domyślne zezwalanie na pliki cookie
              Jeśli chcesz zezwalać zarówno na własne pliki cookie, jak i innych firm, zaznacz Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie.
              Aby akceptować tylko własne pliki cookie, zaznacz pole wyboru Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm.

Więcej o ustawieniach przeglądarki Chrome

Dla przeglądarki Internet Explorer 9:

 • W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.

 • Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.

Więcej o ustawieniach przeglądarki Internet Explorer 9

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję