strzałka - idź do góry strony

ul. Graniczna 78, 44-178 Przyszowice

tel/fax. (32) 230 49 63, (32) 231 02 22

handel@saniteisenberg.pl

jesteś w: strona główna / serwis

serwis

Informacja dotycząca prawidłowego trybu postępowania w przypadku wystąpienia konieczności zgłoszenia reklamacji na produkty Sanit Eisenberg.

Protokoły będą przyjmowane tylko w przypadku ich prawidłowego sporządzenia, zgodnego z poniższymi zaleceniami.

 • Prawidłowo wypełniony protokół reklamacyjny powinien zawierać wszystkie informacje konieczne do sprawnego i precyzyjnego rozpatrzenia reklamacji.
 • Protokół reklamacyjny jest integralnym i niezbędnym elementem procesu zgłaszania reklamacji produktu.
 • Rozpatrzenie zgłoszenia reklamacji bez protokołu o którym mowa wyżej nie będzie możliwe.
 • Ważnym elementem procesu rozpatrywania zgłoszenia reklamacji jest dowód zakupu towaru. Jeżeli klient nie będzie mógł przedstawić takiego dowodu (faktura lub paragon) reklamacja może zostać potraktowana na życzenie klienta jako usługa płatna. W przypadku braku zgody na taki tryb załatwienia sprawy nasz serwis odmówi wykonania zlecenia,
 • Dowód zakupu powinien zostać załączony do poniższego zgłoszenia bądź być bezwzględnie przesłany faxem pod nr (32)231 02 22 lub e-mailem na adres handel2@saniteisenberg.pl i stanowi intergralną część każdego zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Dział serwisu rozpatrzy oraz poinformuje reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni. Za rozpoczęcie biegu 14 dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji producent uznaje dzień, w którym otrzymał kompletną dokumentację, czyli prawidłowo wypełnione zgłoszenie reklamacyjne oraz kopię dowodu zakupu.
Dział serwisu pracuje w godzinach od 8.00 -16.00.

Elektroniczny formularz znajdujący się poniżej służy skróceniu okresu rozpatrywania reklamacji produktu i usprawnieniu całej procedury. Jego prawidłowe wypełnienie gwarantuje szybką reakcję naszego serwisu.

Instrukcja:

 • formularz należy wypełnić rzetelnymi danymi i nacisnąć przycisk „wyślij",
 • wpisanie rzetelnych danych zapewni ich prawidłową interpretację przez nasz serwis,
 • formularz można również wydrukować i przesłać faksem naciskając przycisk „drukuj",
 • integralną częsćią formularza jest kopia (skan) dowodu zakupu, którą należy dołączyć do poniższego zgłoszenia lub wysłać drogą elektroniczną pod adres handel2@saniteisenberg.pl, bądź faksem pod nr (32)231 02 22
 • niewypełnienie wszystkich pól formularza uniemożliwi jego wysłanie,
 • Uwaga: w miarę możliwości prosimy o podanie prócz danych teleadresowych i telefonicznych również swojego adresu elektronicznego. Ułatwi to nam szybki kontakt.
Porady:
 
Jeśli wystąpił jeden z problemów:
 
1. Wycieka woda ze zbiornika spłuczki:
 • sprawdź czy na uszczelce płaskiej mechanizmu spustowego nie nagromadził się osad, jeśli tak - przemyj ją pod bieżącą wodą,
 • sprawdź czy uszczelka mechanizmu spustowego (oring) jest prawidłowo osadzona w gnieździe zbiornika,

2. Zbiornik spłuczki napełnia się bardzo wolno:
 • sprawdź czy osad pochodzący z instalacji wodnej nie zatkał zaworu napełniającego, jeśli tak - zdemontuj i przemyj membrankę zaworu pod bieżącą wodą.

Formularz serwisowy:

usuń załącznik (i)
Akceptuję politykę prywatności obowiązującą na stronie http://saniteisenberg.pl/
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Export - Import E.M. Dobrzyński, dla potrzeb niezbędnych do przetworzenia zapytania z formularza serwisowego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych.

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję